Kriz zamanlarında hukuk ve felsefe = Law and philosophy in crisis times için kapak resmi
Kriz zamanlarında hukuk ve felsefe = Law and philosophy in crisis times
Başlık:
Kriz zamanlarında hukuk ve felsefe = Law and philosophy in crisis times
ISBN:
978757748731
Yayın Bilgisi:
Ankara : Türkiye Felsefe Kurumu, 2023.

Ankara :

Türkiye Felsefe Kurumu,

2023.
Fiziksel Tanım:
304 sayfa ; 21 cm.
Kaynakça:
Bibliyografik kayıt (sayfa 303-304) vardır.