Legal reasoning in environmental law : study of structure, form and language için kapak resmi
Legal reasoning in environmental law : study of structure, form and language
Başlık:
Legal reasoning in environmental law : study of structure, form and language
ISBN:
9781781008966
Yayın Bilgisi:
Cheltenham : Edward Elgar, 2013
Fiziksel Tanım:
1548 s. ; 24 cm.
Genel Not:
Bibliyografik kayıt ve dizin vardır.