Search Results for Hukuk Bilimi SirsiDynix Enterprise https://katalogkanuni.taa.gov.tr/client/tr_TR/default/default/qu$003dHukuk$002bBilimi$0026ps$003d300? 2024-07-18T08:20:56Z Hukuk ve Hukuk Bilimi &Uuml;zerine ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13835 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Aral, Vecdi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk ve Hukuk Bilimi &Uuml;zerine ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11448 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Aral, Vecdi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ağımızın yasama ve hukuk bilimi konusundaki g&ouml;revi &uuml;zerine ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31316 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Savigny, Friedrich Carl von<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> İngiliz analitik pozitivizmi John Austın&rsquo;in hukuk ve devlet teorisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:757 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Furtun, Ayşen<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Analitik pozitivizm a&ccedil;ısından yargıcın hukuk yaratması ent://SD_ILS/0/SD_ILS:32935 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Altunsu, Onur, yazar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Semantik doğal hukuk ve hukuki yorum : Michael S. Moore'un kuramı ent://SD_ILS/0/SD_ILS:22275 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Din&ccedil;, Uğur<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk mantığı ve tefsir : kanun ve mukavelelerin tanzim ve tefsirine ait kaide ve asıllar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:29876 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Berki, Ali Himmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> General principles of Turkish law ent://SD_ILS/0/SD_ILS:28729 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;G&uuml;ven, Kudret<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> General principles of Turkish law ent://SD_ILS/0/SD_ILS:9751 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;G&uuml;ven, Kudret<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk sistemi ve autopoiesis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:22287 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Ccedil;ataloluk, G&ouml;k&ccedil;e<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuki arg&uuml;mantasyon teorisi: Hukuki gerek&ccedil;elendirme teorisi olarak rasyonel s&ouml;ylem teorisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31597 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Alexy, Robert<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bing&ouml;l, Metin&#160;Yal&ccedil;ın, El&ccedil;in&#160;&Ccedil;ap, G&uuml;neş<br/><a href="https://taa.gov.tr/sayfa/hukuki-argumantasyon-teorisi-hukuki-gerekcelendirme-teorisi-olarak-rasyonel-soylem-teorisi">https://taa.gov.tr/sayfa/hukuki-argumantasyon-teorisi-hukuki-gerekcelendirme-teorisi-olarak-rasyonel-soylem-teorisi</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuki arg&uuml;mantasyon teorisi: Hukuki gerek&ccedil;elendirme teorisi olarak rasyonel s&ouml;ylem teorisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31596 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Alexy, Robert<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bing&ouml;l, Metin&#160;Yal&ccedil;ın, El&ccedil;in&#160;&Ccedil;ap, G&uuml;neş<br/>Image <a href="https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/eca8eb7d-98f4-41ff-9923-1b72c6e18202-hukukiargumantasyonteorisi.jpg">https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/eca8eb7d-98f4-41ff-9923-1b72c6e18202-hukukiargumantasyonteorisi.jpg</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuki arg&uuml;mantasyon teorisi: Hukuki gerek&ccedil;elendirme teorisi olarak rasyonel s&ouml;ylem teorisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31584 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Alexy, Robert<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bing&ouml;l, Metin&#160;Yal&ccedil;ın, El&ccedil;in&#160;&Ccedil;ap, G&uuml;neş<br/>Image <a href="https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/eca8eb7d-98f4-41ff-9923-1b72c6e18202-hukukiargumantasyonteorisi.jpg">https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/eca8eb7d-98f4-41ff-9923-1b72c6e18202-hukukiargumantasyonteorisi.jpg</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuki arg&uuml;mantasyon teorisi: Hukuki gerek&ccedil;elendirme teorisi olarak rasyonel s&ouml;ylem teorisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31594 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Alexy, Robert<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bing&ouml;l, Metin&#160;Yal&ccedil;ın, El&ccedil;in&#160;&Ccedil;ap, G&uuml;neş<br/>Image <a href="https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/eca8eb7d-98f4-41ff-9923-1b72c6e18202-hukukiargumantasyonteorisi.jpg">https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/eca8eb7d-98f4-41ff-9923-1b72c6e18202-hukukiargumantasyonteorisi.jpg</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuki arg&uuml;mantasyon teorisi: Hukuki gerek&ccedil;elendirme teorisi olarak rasyonel s&ouml;ylem teorisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31595 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Alexy, Robert<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bing&ouml;l, Metin&#160;Yal&ccedil;ın, El&ccedil;in&#160;&Ccedil;ap, G&uuml;neş<br/>Image <a href="https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/eca8eb7d-98f4-41ff-9923-1b72c6e18202-hukukiargumantasyonteorisi.jpg">https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/eca8eb7d-98f4-41ff-9923-1b72c6e18202-hukukiargumantasyonteorisi.jpg</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk, doğru ve gerek&ccedil;e : hukuki arg&uuml;mantasyon &uuml;zerine bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31582 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Siltala, Raimo<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;&Ccedil;opuroğlu, &Ccedil;ağlar&#160;Acar, Ali<br/><a href="https://taa.gov.tr/sayfa/hukuk-dogru-ve-gerekcehukuki-argumantasyon-uzerine-bir-inceleme">https://taa.gov.tr/sayfa/hukuk-dogru-ve-gerekcehukuki-argumantasyon-uzerine-bir-inceleme</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk &uuml;zerine : adalet, kamu d&uuml;zeni, devletin gelirleri ve silahlı g&uuml;&ccedil;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:29998 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Smith, Adam<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Celiloğlu, Ahmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk, doğru ve gerek&ccedil;e : hukuki arg&uuml;mantasyon &uuml;zerine bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31605 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Siltala, Raimo<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;&Ccedil;opuroğlu, &Ccedil;ağlar&#160;Acar, Ali<br/>Image <a href="https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/ad2674e2-3cf2-4174-acc2-2de9cd88fb22-hukukdogruvegerek.jpg">https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/ad2674e2-3cf2-4174-acc2-2de9cd88fb22-hukukdogruvegerek.jpg</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk, doğru ve gerek&ccedil;e : hukuki arg&uuml;mantasyon &uuml;zerine bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31602 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Siltala, Raimo<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;&Ccedil;opuroğlu, &Ccedil;ağlar&#160;Acar, Ali<br/>Image <a href="https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/ad2674e2-3cf2-4174-acc2-2de9cd88fb22-hukukdogruvegerek.jpg">https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/ad2674e2-3cf2-4174-acc2-2de9cd88fb22-hukukdogruvegerek.jpg</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk, doğru ve gerek&ccedil;e : hukuki arg&uuml;mantasyon &uuml;zerine bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31603 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Siltala, Raimo<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;&Ccedil;opuroğlu, &Ccedil;ağlar&#160;Acar, Ali<br/>Image <a href="https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/ad2674e2-3cf2-4174-acc2-2de9cd88fb22-hukukdogruvegerek.jpg">https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/ad2674e2-3cf2-4174-acc2-2de9cd88fb22-hukukdogruvegerek.jpg</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk, doğru ve gerek&ccedil;e : hukuki arg&uuml;mantasyon &uuml;zerine bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31604 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Siltala, Raimo<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;&Ccedil;opuroğlu, &Ccedil;ağlar&#160;Acar, Ali<br/>Image <a href="https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/ad2674e2-3cf2-4174-acc2-2de9cd88fb22-hukukdogruvegerek.jpg">https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/ad2674e2-3cf2-4174-acc2-2de9cd88fb22-hukukdogruvegerek.jpg</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kadim d&ouml;nemler genel hukuk tarihi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:27673 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kozak, İbrahim Erol<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kadim d&ouml;nemler genel hukuk tarihi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13489 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kozak, İbrahim Erol<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kadim d&ouml;nemler genel hukuk tarihi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13490 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kozak, İbrahim Erol<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> İnternet &uuml;zerinden yapılan işlemlerde elektronik para ve dijital imza ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2882 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Keser Berber, Leyla<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> İnternet &uuml;zerinden yapılan işlemlerde elektronik para ve dijital imza ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16324 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Keser Berber, Leyla<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda elektronik imza uygulamaları ve adaptasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19400 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Ccedil;akmakkaya, Baki Yiğit<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda elektronik imza uygulamaları ve adaptasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19401 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Ccedil;akmakkaya, Baki Yiğit<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Law of electronic commercial transactions : contemporary issues in the EU, US, and China ent://SD_ILS/0/SD_ILS:24812 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Wang, Faye Fangfei<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Electronic signatures in law ent://SD_ILS/0/SD_ILS:24847 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Mason, Stephen<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli psikiyatri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19624 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kuyu, Cemil<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21752 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal ve hukuki bakımdan suni ilkah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1096 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Cihan, Erol<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal ve hukuki bakımdan suni ilkah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17452 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Cihan, Erol<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Siyaset ve anayasa ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2514 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Turhan, Mehmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karşılaştırmalı kriminiloji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:18365 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Tarde, Gabriel de<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Dalda, Yusuf Vehbi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa topluluğu hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4464 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;G&uuml;nuğur, Haluk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mali hukuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:28518 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bilici, Adem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mali hukuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:28592 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bilici, Adem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli psikiyatri uygulama kılavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30072 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Uygur, Niyazi<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Uygur, Niyazi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli psikiyatri uygulama kılavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21316 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Uygur, Niyazi<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Uygur, Niyazi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amme hukukumuzda ikinci meşrutiyet devri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19075 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Okandan, Recai G.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amme hukukumuzda ikinci meşrutiyet devri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21734 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Okandan, Recai G.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil;lu Profilleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12470 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Aydın, Fatih<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil;lu Profilleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12471 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Aydın, Fatih<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Longing for democracy ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2095 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Sel&ccedil;uk, Sami<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;ncel ceza hukuku ve kriminoloji &ccedil;alışmaları : XIV. D&uuml;nya Kriminoloji Kongresinde sunulan tebliğler (7-11 Ağustos 2005 Philadelphia/ ABD) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17090 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;ncel ceza hukuku ve kriminoloji &ccedil;alışmaları : XIV. D&uuml;nya Kriminoloji Kongresinde sunulan tebliğler (7-11 Ağustos 2005 Philadelphia/ ABD) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17091 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Mali hukuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20221 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bilici, Adem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mali hukuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20220 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bilici, Adem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mali hukuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20353 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bilici, Adem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amme hukukumuzun anahatları : T&uuml;rkiye&rsquo;nin siyasi gelişmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:883 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Okandan, Recai G.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amme hukukumuzun anahatları : T&uuml;rkiye&rsquo;nin siyasi gelişmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19676 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Okandan, Recai G.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Olay Yerinin Sistematik İncelenmesi, Delillerin Toplanması ve Laboratuarlara G&ouml;nderilmesi Esasları ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1253 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Olay Yerinin Sistematik İncelenmesi, Delillerin Toplanması ve Laboratuarlara G&ouml;nderilmesi Esasları ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1252 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Olay Yerinin Sistematik İncelenmesi, Delillerin Toplanması ve Laboratuarlara G&ouml;nderilmesi Esasları ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11364 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Devlet ve hukuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2871 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Turhan, Mehmet<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Turhan, Mehmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuka bağlılık a&ccedil;ısından Eski T&uuml;rkler'de İslam'da ve Osmanlı&rsquo;da devlet ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19870 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;K&ouml;soğlu, Nevzat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dil, hukuk ve siyaset bağlamında anayasa d&uuml;ş&uuml;ncesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17991 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Turinay, Faruk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dil, hukuk ve siyaset bağlamında anayasa d&uuml;ş&uuml;ncesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17992 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Turinay, Faruk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Olay Yeri İnceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6146 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bayer, Metin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku genel h&uuml;k&uuml;mler T&uuml;rk vergisi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16566 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku genel h&uuml;k&uuml;mler T&uuml;rk vergisi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4008 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Olay yeri : inceleme ve delil toplama y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:28540 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Badem, Uğur<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku : vergi usul hukuku, vergi yargılama ve tahsil hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30663 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kriminoloji (su&ccedil; sosyolojisi) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30720 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kamer, Vehbi Kadri<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;reselleşen d&uuml;nyada g&uuml;venlik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:9876 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Urhal, &Ouml;mer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;reselleşen d&uuml;nyada g&uuml;venlik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11870 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Urhal, &Ouml;mer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil; mağdurları ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1823 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bahar, Halil İbrahim<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zorba devletten hukukun &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4453 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Sel&ccedil;uk, Sami<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil;a S&uuml;r&uuml;klenen &Ccedil;ocuklara Hukuki Yardım : Eğitimci El Kitabı ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11048 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Kriminalistik olay yeri inceleme su&ccedil; yeri ve delil g&uuml;venliği ent://SD_ILS/0/SD_ILS:5427 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kriminalistik olay yeri inceleme su&ccedil; yeri ve delil g&uuml;venliği ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7019 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demokratikleşme ser&uuml;veninde anayasa ve siyasi partilerin kapatılması ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2584 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Can, Osman<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kriminoloji (su&ccedil; ve ceza bilimleri) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6405 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Soyaslan, Doğan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kriminoloji (su&ccedil; ve ceza bilimleri) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:3989 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Soyaslan, Doğan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kriminoloji Su&ccedil; ve Ceza ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6707 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Y&uuml;cel, Mustafa T&ouml;ren<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku uygulamaları : olaylar, test soruları ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30572 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku uygulamaları : olaylar, test soruları ent://SD_ILS/0/SD_ILS:27848 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararası ilişkilerde strateji, g&uuml;venlik ve hukuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21259 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Ccedil;elik, Ertan<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;&Ccedil;elik, Ertan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli bilimler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12689 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Karakuş, Oğuz<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Karakuş, Oğuz<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> İnsan haklarının uluslararası boyutları ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14975 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kapani, M&uuml;nci<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli Bilimler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13456 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Karakuş, Oğuz<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Karakuş, Oğuz<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli bilimler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6830 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Siyasi k&uuml;lt&uuml;r&uuml;m&uuml;zde zul&uuml;m ve işkence ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2299 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Ak&ccedil;am, Taner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza muhakemesinde iz bilimi kriminalistik ger&ccedil;eği ent://SD_ILS/0/SD_ILS:3993 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Cemal<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza muhakemesinde iz bilimi kriminalistik ger&ccedil;eği ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6144 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Cemal<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararası hukuk boyutuyla 1915 olayları ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8366 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Doğan, İlyas<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Doğan, İlyas<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> İşletme ve vergi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30057 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birliği ve T&uuml;rkiye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15435 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birliği ve T&uuml;rkiye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16632 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birliği ve T&uuml;rkiye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16320 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birliği ve T&uuml;rkiye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19062 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> İstihbarat : temel hususlar ve g&uuml;ncel konular ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12844 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;K&ouml;seli, Mutlu<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> İstihbarat : temel hususlar ve g&uuml;ncel konular ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13438 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;K&ouml;seli, Mutlu<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli bilimler su&ccedil; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6720 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk ve Siyaset Makaleleri 1955-1965 -I- ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6877 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Aksoy, Muammer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli bilimler su&ccedil; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15458 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk ve Siyaset Makaleleri 1955-1965 -I- ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11368 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Aksoy, Muammer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli bilimler su&ccedil; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7018 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil;un Vebası : Su&ccedil; &Ouml;rg&uuml;tlerinin Anatomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6326 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Ccedil;alışır, Kurtuluş Tayan&ccedil;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil;un Vebası : Su&ccedil; &Ouml;rg&uuml;tlerinin Anatomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13451 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Ccedil;alışır, Kurtuluş Tayan&ccedil;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Devlet g&uuml;venliği istihbarat ve ter&ouml;rizm ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2699 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Acar, &Uuml;nal<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Urhal, &Ouml;mer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Devlet g&uuml;venliği istihbarat ve ter&ouml;rizm ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4323 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Acar, &Uuml;nal<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Urhal, &Ouml;mer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergisi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:27709 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergisi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:28582 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergisi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:27527 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergisi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21110 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ermeni soykırım iddiaları ve uluslararası hukuk : ceza hukuku ve uluslararası hukuk a&ccedil;ısından Ermeni soykırım iddialari &ccedil;alıştayı : tebliğler, 25-26 Mayıs 2015 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8327 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Yal&ccedil;ınkaya, Alaeddin<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Yal&ccedil;ınkaya, Alaeddin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararası hukuk a&ccedil;ısından Ermeni sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19851 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;&Uuml;nal, Şeref<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temel adli bilimler : kavram teori uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:29670 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Kaygısız, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli Bilimlerde Ses ve Konuşma İncelemeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6849 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bayram, Levent<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Se&ccedil;im Sistemleri ve Etnik Azınlıkların Parlamenter Temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7728 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Erkan, Ersin<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Erkan, Ersin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Se&ccedil;im Sistemleri ve Etnik Azınlıkların Parlamenter Temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7729 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Erkan, Ersin<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Erkan, Ersin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Almanya&rsquo; daki T&uuml;rklerin sorunları bunların su&ccedil;a etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2062 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Demirbaş, Timur<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk-Yunan ilişkileri el kitabı ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4441 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;İlhan, Sedat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Modern Bir Araştırma Y&ouml;ntemi Q Metodu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15019 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Demir, Fatih<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Kul, Mehmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Modern Bir Araştırma Y&ouml;ntemi Q Metodu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15020 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Demir, Fatih<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Kul, Mehmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birliği ve T&uuml;rkiye : mali yardımlar, vergilendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19394 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre S&ouml;zleşmeleri ve Ek Protokolleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8712 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Batur Yamaner, Melike<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Batur Yamaner, Melike<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza Hukuku Hususi H&uuml;k&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6667 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Erem, Faruk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza Hukuku Hususi H&uuml;k&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6668 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Erem, Faruk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birliği ve T&uuml;rkiye II : kamu maliyesi, vergilendirme, AB b&uuml;t&ccedil;esi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30553 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birliği&rsquo;nin Hukuk D&uuml;zeni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11443 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;G&uuml;nuğur, Haluk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birliği&rsquo;nin Hukuk D&uuml;zeni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16138 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;G&uuml;nuğur, Haluk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Reference manual on scientific evidence : Committee on the Development of the Third Edition of the Reference Manual on Scientific Evidence, Committee on Science, Technology, and Law Policy and Global Affairs, Federal Judicial Center, National Research Council of the National Academies ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19751 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye-Avrupa Birliği İlişkileri : (Temel Bilgiler İktisadi Mali Konular) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11654 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Doğrudan demokrasi : kurumlar, hukuki ve sitasi sorunlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19975 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Şen, İlker G&ouml;khan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Doğrudan demokrasi : kurumlar, hukuki ve sitasi sorunlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19976 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Şen, İlker G&ouml;khan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Devletin genel kuramı: Giriş ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31422 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Zabunoğlu, Yahya Kazım<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Devletin genel kuramı: Antik Yunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31423 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Mumcuoğlu, Maksut<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli Bilimlerde Se&ccedil;ilmiş Konu Başlıkları Ses-G&ouml;r&uuml;nt&uuml; ve Data İncelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6759 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bayram, Levent<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Bayram, Levent<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye-Avrupa Birliği ilişkileri : (genel bilgiler, iktisadi-mali kanular, vergilendirme) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:3312 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku genel h&uuml;k&uuml;mler T&uuml;rk vergisi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:5271 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku genel h&uuml;k&uuml;mler T&uuml;rk vergisi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7938 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku : genel h&uuml;k&uuml;mler T&uuml;rk vergi sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4865 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yabancıların T&uuml;rkiye&rsquo; de taşınmaz mal edinme hakkı ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30600 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bilici, Tuğ&ccedil;e<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Batı&rsquo;da ve T&uuml;rkiye&rsquo;de egemenlik anlayışının değişimi devlet ve egemenlik (eski kavramlar - yeni anlamlar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6344 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Ko&ccedil;ak, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Batı&rsquo;da ve T&uuml;rkiye&rsquo;de egemenlik anlayışının değişimi devlet ve egemenlik (eski kavramlar - yeni anlamlar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4605 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Ko&ccedil;ak, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Prof. Dr. Ergun &Ouml;zbudun&rsquo;a Armağan Cilt I Siyaset Bilimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8142 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Law &amp; politics by the Right Hon. Lord Macmillan LL.D. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:22547 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Macmillan, Hugh Pattison<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A comment on the Commentaries and A fragment on government ent://SD_ILS/0/SD_ILS:25276 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Bentham, Jeremy<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Burns, J. H.&#160;Hart, H. L. A<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil; bilimi a&ccedil;ısından adalet psikolojisi : su&ccedil;lu psikolojisi-usul psikolojisi-mahpusun psikolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:585 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Erem, Faruk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Evidence matters : science, proof, and truth in the law ent://SD_ILS/0/SD_ILS:26755 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Haack, Susan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The constitution of the Roman Republic ent://SD_ILS/0/SD_ILS:25125 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Lintott, Andrew<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;ıklamalı-i&ccedil;tihatlı uygulama &ouml;rnekli icra ve iflas kanunu tatbikatı (şerh) : m-1-370 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2816 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;İpek&ccedil;i, Nizam<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Droit constitutionnel ent://SD_ILS/0/SD_ILS:27172 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Hamon, Francis<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Troper, Michel<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Droit constitutionnel et institutions politiques ent://SD_ILS/0/SD_ILS:27136 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Foillard, Philippe<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> New technologies and the law of armed conflict ent://SD_ILS/0/SD_ILS:26995 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Nasu, Hitoshi<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Nasu, Hitoshi&#160;McLaughlin, Robert<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk - Alman - İsvi&ccedil;re hukukuna g&ouml;re farklı cinslerin eşit haklara sahip olması : Genel eşitlik ilkesinin bir uygulama bi&ccedil;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:32902 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;G&ouml;ren, Zafer, yazar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk&ccedil;u ve siyaset bilimci kimliğiyle İbn Haldun : toplu ve devlet kuramının hukuk, adalet ve insan hakları boyutu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30041 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Erg&uuml;l, Ergin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bireysel başvuru yuvarlak masa toplantıları : araştırma ve i&ccedil;tihat birimi (AR-İ&Ccedil;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:27537 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Sağlam, Musa<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Sağlam, Musa&#160;G&uuml;lener, Serdar&#160;Kaplan, Recep<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bireysel başvuru yuvarlak masa toplantıları : araştırma ve i&ccedil;tihat birimi (AR-İ&Ccedil;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:27538 2024-07-18T08:20:56Z 2024-07-18T08:20:56Z by&#160;Sağlam, Musa<br/>Katkı Sağlayanlar&#160;Sağlam, Musa&#160;G&uuml;lener, Serdar&#160;Kaplan, Recep<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>